Tuesday Readings 3                                       Psalm 68

wyn"P'mi wya'n>f;m. WsWny"w>       wyb'y>Aa WcWpy"          ~yhil{a/ ~Wqy"

vae-ynEP.mi gn:AD sMehiK.              WPDEN"Ti !v'[' @DeN"hiK.

~yhil{a/ ynEP.mi                  ~y[iv'r> Wdb.ayO

hx'm.fib. Wfyfiy"w>         ~yhil{a/ ynEp.li Wcl.[;y:      Wxm.f.yI ~yqiyDIc;w>

tAbr'[]B' bkerol' Wlso         wm'v. WrM.z:           ~yhil{a-le Wryvi

wyn"p'l. Wzl.[iw>  Wmf. Hy"B.Avd>q' !A[m.Bi ~yhil{a/

Avd>q' !A[m.Bi ~yhil{a/           tAnm'l.a; !Y:d;w>                    ~ymiAty> ybia]

tArv'AKB; ~yrIysia] ayciAm         ht'y>B; ~ydIyxiy> byviAm ~yhil{a/

hx'yxic. Wnk.v'                     ~yrIr]As %a;


!Amyviybi ^D>[.c;B.        ^M,[; ynEp.li ^t.aceB.           ~yhil{a/

Wpj.n" ~yIm;v'-@a;                  hv'['r' #r,a,

yn:ysi hz<              ~yhil{a/ ynEP.mi

laer'f.yI yhel{a/              ~yhil{a/ ynEP.mi

HT'n>n:Ak hT'a; ha'l.nIw> ^t.l'x]n: ~yhil{a/ @ynIT' tAbd'n> ~v,G<

~yhil{a/ ynI[' lykT; bAjB.           !ykiT' Hb' Wbv.y" ^t.Y"x;

br' ab'c' tArF.b;m.               hr"m.ao-!TeyI yn"doa]

ll'v' qLex;T. tyIB; tw:n>W      !WdDoyI !WdDoyI tAab'c. ykel.m;

~yIT'p;v. !yBe                   !WbK.v.Ti ~ai

#Wrx' qr;q.r;yBi h'yt,Arb.a,w>         @s,K,b; hP'x.n< hn"Ay ypen>K;

!Aml.c;B. glev.T; hB'             ~ykil'm. yD;v; frep'B.

!v'B'-rh; ~yNInUb.G:-rh;            !v'B'-rh; ~yhil{a/-rh;

~yNInUb.G: ~yrIh'                  !WdC.r;T. hM'l'

xc;n<l' !Kov.yI hw"hy>-@a;      ATb.vil. ~yhil{a/ dm;x' rh'h'

vd,QoB; yn:ysi ~b;y"     !doa] !a'n>vi ypel.a;      ~yIt;BorI ~yhil{a/ bk,r,

ybiV, t'ybiv'                ~ArM'l; t'yli['

~yhil{a/ Hy" !Kevi-li ~yrIr>As-@a;w>          ~d'a'B' tAnT'm; T'x.q;l'


Wnte['Wvy> laeh' Wnl'-sMe['y>           ~Ay ~Ay yn"doa] %WrB'

tAac'AT tw<M'l; yn"doa] hwIhylew>        tA[v'Aml. lae Wnl' laeh'

wym'v'a]B; %Leh;t.mi     r[;f' dqod>q'    wyb'y>ao varo #x;m.yI-~yhil{a/-%a;

~y" tAlcuM. ~Abv.a,         byVia; !v'B'           ~-yn"doa] rm;a'

WhNEmi ~ybiy>ao ~-^yb,l'K. !Avl.       ~yDIB; ^l.g>r; #x;m.Ti ![;m;l.

Avd>Qob; yKil.m;      yliae tAkylih]       ~yhil{a/-yKi yteAkylih] War>

tAppeAT tAml'[] %AtB.      ~ynIg>nO rx;a;        ~yrIv' WmD>qi

laer'f.yI rAqM.mi hw"hy>        ~yhil{a/ Wkr>B' tAlheq.m;B.

~t'm'g>rI hd'Why> yref'        ~dero ry[ic' !miy"n>Bi ~v'

yliT'p.n: yref'                !Wlbuz> yref'

~-WnL' T'l.[;P'-Wz ~yhil{a/ hZ"W[          ^Z<[u-k' yh;l{a/ hW<c;

yv'-~ykil'm. WlybiAy ^l.        ~l'iv'Wry> l[; ^l,k'yhe

yleg>[,B. ~yrIyBia; td;[]                hn<q' tY:x; r[;G>

WcP'x.y< tAbr'q. ~yMi[; rZ:Bi      @s,k'-yCir;B. sPer;t.mi ~yMi[;


~yhil{ale wyd'y" #rET' vWK       ~yIr'c.mi ynEAm ~yNIm;v.x; Wytia/y<

yn"doa] WrM.z: ~yhil{a-le            Wryvi #r,a'h' tAkl.m.m;

~d,q,-ymev.                ymev.Bi bkero-l'

z[o lAq                AlAqB. !TeyI !he

laer'f.yI l[e                 ~yhil{ale z[o WnT.

yv,D'q.Mimi ~yhil{a/ ar'An             ~yqix'V.B; AZ[uw> Atw"a]G:

~yhil{a/ %rEB' ~['-l'       tAmcu[]t;w> z[o !tenO       aWh laer'f.yI lae yKi


Contents

All of Tues Rds 3

Previous Psalm

Next Psalm

To English