Friday Readings 3                                                              Psalm 69

vp,n"-d[; ~yIm; Wab' yKi           ~yhil{a/ ynI[eyviAh<

dm'[\m' !yaew>       hl'Wcm. !wEyBi yTi[.b;j'

ynIt.p'j'v. tl,Boviw>     ~yIm; yQem;[]m;b. ytiaB'

ynIArG> rx;nI            yair>q'b. yTi[.g:y"

yh'l{a-le lxey:m.                 yn:y[e WlK'


~nxi ya;n>fo          yviaro tAr[]F;mi Wbr;

rq,v, yb;y>ao              ytiM'c; !mi Wmc.['

byvia' za'              yTil.z:g" al{ rv,a]

Wdx'k.nI al{ ^M.mi yt;Amv.a;w>    yTil.W:ail. T'[.d;y" hT'a; ~yhil{a/

tAab'c. hwIhy> yn"doa]          ^yA,q ybi WvboyE-la;

laer'f.yI yhel{a/    ^yv,q.b;m. ybi Wml.K'yI-la;

~-yn:p' hM'lik. ht'S.Ki    hP'r>x, ytiaf'n" ^yl,['-yKi

yMiai ynEb.li yrIk.n"w>            yx'a,l. ytiyyIh' rz"w>

yl'[' Wlp.n" ^yp,r>Ax tAPr>x,w>       ynIt.l'k'a] ^t.yBe ta;n>qi yKi

yli tApr'x]-l; yhiT.w:         yvip.n: ~ACb; hK'ABa,w"

lv'm'l. ~h,l' yhia/w"           qf' yviWbl. hn"T.a,w"

rk've yteAv tAnygIn>W         r[;v' ybev.yO ybi Wxyfiy"


~yhil{a/ ynIcer> T'[;        hw"hy> ^l.-ytiL'pit. ynIa]w:

^[,v.yI tm,a/B,             ynInE[]                 ^D,s.x;-br'B.

h['B'j.a, la;w>                jyJimi ynIleyCih;

~yIm' yQem;[]M;miW               ya;n>Fomi hl'c.N"ai

h'yPi raeB. yl;[' rj;a.T,-la;w>     hl'Wcm. ynI[el'b.Ti-la;w>      ~y" ~-tl,Bovi ynIpEj.v.Ti-la;

^D,s.x; bAj-yKi                    hw"hy> ynInE[]

yl'ae hnEP.                ^ym,x]r; broK.

^D,b.[;me ^yn<P'                rTes.T;-la;w>

ynInE[] rhem;                   yli-rc;-yKi

ynIdeP. yb;y>ao !A[m.li         hl'agO yvip.n: lae hb'r>q'

^D>g>n< ytiM'lik.W yTiv.b'W           ytiP'r>x, T'[.d;y" hT'a;

hv'Wna'w" yBili hr'b.v'             hP'r>x, yr'r>Ac l'Ki

ytiac'm' al{w> ~ymix]n:m.l;w>           !yIa;w" dWnl' hW<q;a]w

#m,xo ynIWqv.y: yaim'c.liw>          varo ytiWrb'B. WnT.YIw:


vqeAml. ~ymiWlv.-liw>    xp'l. ~h,ynEp.li ~n"x'l.vu-yhiy>

d[;m.h; dymiT' ~h,ynEt.m'W     tAar>me ~h,ynEy[e hn"k.v;x.T,

~gEyFiy: ^P.a; !Arx]w:          ^m,[.z: ~h,yle[] %p'v.

bveyO yhiy>-la; ~h,yleh\a'B.            hM'v;n> ~t'r'yji yhiT.

WrPes;y> ^ylil'x] bAak.m;-la,w>   Wpd'r' t'yKihi-rv,a] hAtAa-yKi

^t,q'd>ciB. Waboy"-la;w>           ~n"wO[]-l[; !wO[' hn"T.

WbteK'yI-la; ~yqiyDIc; ~[iw>             ~yYIx; rp,Semi WxM'yI

ynIbeG>f;T. ~yhil{a/ ^t.['Wvy>             baeAkw> ynI[' ynIa]w:

hd'Atb. Wnl,D>g:a]w:     ryviB. ~yhil{a/-~ve hl'l.h;a]

syrIp.m; !rIq.m; rP'         rAVmi hw"hyl; bj;ytiw>


~k,b.b;l. yxiywI        ~yhil{a/ yver>Do Wxm'f.yI                 ~ywIn"[] War>

hz"b' al{ wyr'ysia]-ta,w>   hw"hy> ~ynIAyb.a, la, [;mevo-yKi

~B' fmero-lk'w> ~yMiy:        #r,a'w" ~yIm;v' WhWll.h;y>

h'WvrUywI ~v' WbWvy"w>     hd'Why> yre[' hn<b.yIw>       !AYci [;yviAy ~yhil{a/ yKi

Hb'-WnK.v.yI Amv. ybeh]aow>         h'Wlx'n>yI wyd'b'[] [r;z<w>


Contents

All of Fri Rds 3

Previous Psalm

Next Psalm

To English