Eve of Sunday 1                                                              Psalm 141

yLi hv'Wx                 ^ytiar'q. hw"hy>

%l' yair>q'B.                yliAq hn"yzIa]h;

^yn<p'l. tr,joq.                 ytiL'piT. !AKT

br,[' tx;n>mi                   yP;K; ta;f.m;

yt'p'f. lD; l[e-hr'C.nI       ypil. hr'm.v' hw"hy>-ht'yvi

[v;r,B. tAlli[] lleA[t.hil.         [r' rb'd'l. yBili-jT;-la;


~h,yMe[;n>m;B. ~x;l.a, lb;W            !w<a'-yle[]Po ~yviyai-ta,

ynIxeykiAyw> dysix'                qyDIc; ynImel.h,y<

~h,yteA[r'B. ytiL'pit.W dA[-yKi          yviaro ynIy"-la; varo-!m,v,


Wm[en"-yKi yr;m'a] W[m.v'w>     ~h,yjep.vo [l;s,-ydeybi Wjm.v.nI

lAav.-ypil. Wnymec'[] Wrz>p.nI       #r,a'B' [;qeboW x;lepo-AmK.

yn"y[e yn"doa]               hwIhy> ^yl,ae yKi

yvip.n: ry[iT'              lae ytiysix' hk'B.

!w<a' yle[]Po tAvq.moW     yli-Wvq.y" xp;-ydeymi ynIrem.v'

rAb[/a,-d[; ykinOa'     dx;y:-~y[iv'r> wyr'mok.m;b. WlP.yI


Contents

To Psalm 142

Previous Psalm

Next Psalm

To English