Thursday Evening 1                                       Psalm 32

ha'j'x] yWsK.         [v;P,-yWfn> yrev.a;

hY"mir> AxWrB. !yaew>       !wO[' Al-hw"hy> bvox.y:-al{             ~d'a' yrev.a;

~AYh;-lK' ytig"a]v;B.            ym'c'[] WlB'              yTiv.r;x/h, yKi

^d,y" yl;[' dB;k.Ti           hl'y>l;w" ~m'Ay yKi

#yIq; ynEbor>x;B.             yDIv;-l. %P;h.n<

yTir>m;a'          ytiySiki-al{ ynIwO[]w:             ^[,ydIAa ytiaJ'x;

ytiaJ'x; !wO[] t'af'n" hT'a;w>      hw"hyl; y[;v'p. yli[e hd,Aa

^yl,ae dysix'-lK'              lLeP;t.yI tazO-l[;

W[yGIy: al{ wyl'ae       ~yBir; ~yIm; @j,vel.              qyri acom. t[el.

ynIbeb.AsT. jLep; yNEr'            ynIreC.Ti rC;mi               yli rt,se hT'a;

ynIy[e ^yl,[' hc'['-yai         %lete Wz-%r,d,B.           ^r>Aaw> ^l.yKif.a;

!ybih' !yae                  dr,p,K.            sWsK. Wyh.Ti-la;

yl'ae broq. lB;           ~Alb.li Ayd>[,               !s,r,w" gt,m,B.

WNb,b.Asy> ds,x,       hw"hyB; x;jeABh;w>   [v'r'l' ~ybiAak.m; ~yBir;K.

ble-yrev.yI-lK' WnynIr>h;w>        ~yqiyDIc; WlygIw>            hw"hyb; Wxm.fi


Contents

To Rev 11

Previous Psalm

Next Psalm

To English