Saturday Readings 2 Seasonal                                                        Psalm 106

Hy"-Wll.h;

ADs.x; ~l'A[l. yKi            bAj-yKi hw"hyl; WdAh

AtL'hiT.-lK' [;ymiv.y:           hw"hy> tArWbG> lLem;y>-ymi


t[e-lk'b. hq'd'c. hfe[o           jP'v.mi yrem.vo yrev.a;

^t,['WvyBi ynIdeq.P'            ^M,[; !Acr>Bi              hw"hy> ynIrek.z"

^t,l'x]n:-~[i lLeh;t.hil.     ^y<AG tx;m.fiB. x;mof.li   ^yr,yxiB. tb;AjB. tAar>li

Wn[.v'r>hi WnywI[/h,          WnyteAba]-~[i Wnaj'x'


^yd,s'x] bro-ta, Wrk.z"-al{     ^yt,Aal.p.nI WlyKif.hi-al{        ~yIr;c.mib. WnyteAba]

Atr'WbG>-ta, [;ydIAhl.        Amv. ![;m;l. ~[eyviAYw:     @Ws-~y:B. ~yli[e Wrm.Y:w:

rB'd>MiK; tAmhoT.B; ~keyliAYw:          brex/Y:w: @Ws               ~Y"B. r[;g>YIw:

           byEAa dY:mi ~lea'g>YIw:        anEAf dY:mi ~[eyviAYw:

rt'An-al{ ~h,me dx'a,        ~h,yrec' ~yIm; WSk;y>w:

AtL'hiT. Wryviy"w:           yrEb'd>bi Wnymia]Y:w:

Atc'[]l; Wkxi-al{w>        yfe[]m; Wxk.v' Wrh]mi

!AmyviyBi lae-WSn:y>w:     rB'd>MiB; hw"a]t; WWa;t.YIw:

~v'p.n:B. !Azr' xL;v;y>w:        ~t'l'a/v, ~h,l' !TeYIw:


hw"hy> vAdq. !roh]a;l.     hn<x]M;B; hv,mol. Wan>q;y>w:

~r'ybia] td;[]-l[; sk;T.w:     !t'D' [l;b.Tiw:              #r,a, xT;p.Ti

~y[iv'r> jhel;T. hb'h'l,       ~t'd'[]B; vae r[;b.Tiw:

hk'Sem;l. Wwx]T;v.YIw:           brexoB. lg<[e Wf[]y:

bf,[e lkeao rAv tynIb.t;B.         ~d'AbK.-ta, WrymiY"w:

~yIr'c.miB. tAldog> hf,[o          ~['yviAm lae Wxk.v'

@Ws-~y:-l[; tAar'An          ~x' #r,a,B. tAal'p.nI

Aryxib. hv,mo yleWl            ~d'ymiv.h;l. rm,aYOw:

tyxiv.h;me Atm'x] byvih'l.           wyn"p'l. #r,P,B; dm;['

Arb'd>li Wnymia/h, al{         hD'm.x, #r,a,B. Wsa]m.YIw:

hw"hy> lAqB. W[m.v'-al{             ~h,yleh\a'b. Wng>r'YEw:

rB'd>MiB; ~t'Aa lyPih;l.             ~h,l' Ady" aF'YIw:

tAcr'a]B' ~t'Arz"l.W        ~yIAGB; ~['r>z: lyPih;l.W

~ytime yxeb.zI Wlk.aYOw:         rA[P./l[;b;l. Wdm.C'YIw:

hp'GEm; ~B'-#r'p.Tiw:        ~h,ylel.[;m;B. Wsy[ik.Y:w:

hp'GEM;h; rc;['Tew:       lLep;y>w: sx'n>yPi dmo[]Y:w:

~l'A[-d[; rdow" rdol.        hq'd'c.li Al bv,x'Tew:

~r'Wb[]B; hv,mol. [r;YEw:     hb'yrIm. yme-l[; Wpyciq.Y:w:

wyt'p'f.Bi aJeb;y>w:          AxWr-ta, Wrm.hi-yKi


~h,l' hw"hy> rm;a' rv,a]     ~yMi[;h'-ta, Wdymiv.hi aOl

~h,yfe[]m; Wdm.l.YIw:            ~yIAGb; Wbr>['t.YIw:

vqeAml. ~h,l' Wyh.YIw:         ~h,yBec;[]-ta, Wdb.[;Y:w:

~ydIVel; ~h,yteAnB.-ta,w>           ~h,ynEB.-ta, WxB.z>YIw:

~h,yteAnb.W ~h,ynEB.-~D;            yqin" ~d' WkP.v.YIw:

~ymiD'B; #r,a'h' @n:x/T,w:     ![;n"k. yBec;[]l; WxB.zI-rv,a]

~h,ylel.[;m;B. Wnz>YIw:          ~h,yfe[]m;b. Wam.j.YIw:

Atl'x]n:-ta, b[et'y>w:       AM[;B. hw"hy> @a;-rx;YIw:

~h,yaen>fo ~h,b' Wlv.m.YIw:           ~yIAG dy:B. ~nET.YIw:

~d'y" tx;T; W[n>K'YIw:         ~h,ybey>Aa ~Wcx'l.YIw:


~n"wO[]B; WkmoY"w:        ~t'c'[]b; Wrm'yE hM'hew>       ~leyCiy: tABr; ~ymi['P.

~t'N"rI-ta, A[m.v'B.        ~h,l' rC;B; ar>Y:w:

ADs.x; broK. ~xenY:w:      AtyrIB. ~h,l' rKoz>YIw:

~h,ybeAv-lK' ynEp.li      ~ymix]r;-l. ~t'Aa !TeYIw:


~yIAGh;-!mi WnceB.q;w>          Wnyhel{a/ hw"hy> Wn[eyviAh

^t,L'hit.Bi x;BeT;v.hil.             ^v,d>q' ~vel. tAdhol.

!mea' ~['h'-lK' rm;a'w>        ~l'A[h' d[;w> ~l'A[h'-!mi        laer'f.yI yhel{a/ hw"hy>-%WrB'

Hy"-Wll.h;


Contents

Sat Readings 2 Seasonal

Previous Psalm

Next Psalm

To English