Invitatory                                                                               Psalm 95

Wn[ev.yI rWcl. h['yrIn"             hw"hyl; hn"N>r;n> Wkl.

Al [;yrIn" tArmiz>Bi           hd'AtB. wyn"p' hm'D>q;n>

~yhil{a/-lK'-l[; lAdG" %l,m,W             hw"hy> lAdG" lae-yKi

Al ~yrIh' tAp[]Atw>         #r,a'-yreq.x.m, Ady"B. rv,a]

Wrc'y" wyd'y" tv,B,y:w>        Whf'['-aWhw> ~Y"h; Al-rv,a]

Wnfe[o hw"hy>-ynEp.li hk'r>b.nI           h['r'k.nIw> hw<x]T;v.nI WaBo

Ady" !acow>        Aty[ir>m; ~[; Wnx.n:a]w:                Wnyhel{a/ aWh yKi

~k,b.b;l. Wvq.T;-la;         W[m'v.ti AlqoB. ~a; ~AYh;

rB'd>MiB; hS'm; ~AyK.                      hb'yrIm.Ki

yli[\p' War'-~G: ynIWnx'B.           ~k,yteAba] ynIWSnI rv,a]

rm;aow" rAdB.          jWqa' hn"v' ~y[iB'r>a;

AQyk'r'd> W[d>y"-al{ ~hew>            ~he bb'le y[eTo ~[;

ytix'Wnm.-la, !Waboy>-~ai           yPia;b. yTi[.B;v.nI-rv,a]


Contents

Invitatory

Previous Psalm

Next Psalm

To English