Monday Readings 4                                                          Psalm 73

bb'le yreb'l.     ~yhil{a/ laer'f.yIl. bAj %a;

yr'vua] hk'P.vu !yIa;K.        yl'g>r; yWjn" j[;m.Ki ynIa]w:

ha,r>a, ~y[iv'r> ~Alv.          ~ylil.AhB; ytiaNEqi yKi

~l'Wa ayrIb'W ~t'-Aml'              tABcur>x; !yae yKi

W[G"nUy> al{ ~d'a'-~[iw>            AmnEyae vAna/ lm;[]B;

Aml' sm'x' tyvi-@j'[]y:             hw"a]g: Amt.q;n"[] !kel'

bb'le tAYKif.m; Wrb.['             AmnEy[e bl'x'me aAcy"

WrBed;y> ~ArM'mi qv,[o              [r'b. WrB.d;ywI Wqymiy"

#r,a'B' %l;h]Ti ~n"Avl.W              ~h,yPi ~yIm;V'b; WTv;

Aml' WCAmy" alem'-ymeW             ~l{{h] ~-W[bv.yI !kel'

!Ayl.[,b. h['De vyEw>            lae-[d;y" hk'yae Wrm.a'w>

lyIx'-WGf.hi ~l'A[ ywEl.v;w>             ~y[iv'r> hL,ae hNEhi

yP'K; !AyQ'nIB. #x;r>a,w"         ybib'l. ytiyKizI qyrI-%a;

~yrIq'B.l; yTix.k;Atw>          ~AYh;-lK' [;Wgn" yhia/w"

yTid>g"b' ^yn<B' rAd hNEhi       Amk. hr'P.s;a] yTir>m;a' ~ai

yn"y[eb. ayhi lm'['          tazO t[;d;l' hb'V.x;a]w"

~t'yrIx]a;l. hn"ybia'      lae yveD>q.mi-la, aAba'-d[;


tAaWVm;l. ~T'l.P;hi        Amlet.vTi tAql'x]B; %a;

tAhL'B;-!mi WMt; Wpsu        [g:r'k. hM'v;l. Wyh' %yae

hz<b.Ti ~ymil'c. ry[iB'         yn"doa] #yqih'me ~Alx]K;

!n"ATv.a, yt;Ayl.kiw>             ybib'l. #Mex;t.yI yKi

%M'[i ytiyyIh' tAmheB.         [d'ae al{w> r[;b;-ynIa]w:

ynIymiy>-dy:B. T'z>x;a'            %M'[i dymit' ynIa]w:

ynIxeQ'Ti dAbK' rx;a;w>                ynIxen>t; ^t.c'[]B;

#r,a'b' yTic.p;x'-al{          ^M.[iw>               ~yIm'V'b; yli-ymi

~l'A[l. ~yhil{a/ yqil.x,w> ybib'l.       rWc ybib'l.W yrIaev. hl'K'

^M,mi hn<Az-lK' hT'm;c.hi        WdbeayO ^yq,xer> hNEhi-yKi

^yt,Aka]l.m;-lK' rPes;l.     ysix.m; hAihy> yn"doaB; yTiv;   bAj-yli ~yhil{a/ tb;r]qi ynIa]w:


Contents

All Mon Readings 4

Previous Psalm

Next Psalm

To English