Saturday Midday 2                                       Psalm 61

ytiL'piT. hb'yviq.h;        ytiN"rI ~yhil{a/ h['m.vi

yBili @jo[]B;          ar'q.a, ^yl,ae                #r,a'h' hceq.mi

ynIxen>t; yNIM,mi                  ~Wry" rWcB.

byEAa ynEP.mi z[o-lD;g>mi           yli hs,x.m; t'yyIh'-yKi

^yp,n"K. rt,seb. hs,x/a,         ~ymil'A[ ^l.h'a'b. hr'Wga'

^m,v. yaer>yI tv,r,y> T't;n"  yr'd'n>li T'[.m;v' ~yhil{a/ hT'a;-yKi

rdow" rdo-AmK. wyt'Anv.      @ysiAT %l,m, ymey>-l[; ~ymiy"

Whruc.n>yI WnWm tm,a/w< ds,x,       ~yhil{a/ ynEp.li ~l'A[ bveyE

~Ay ~Ay yr;d'n> ymiL.v;l.      d[;l' ^m.vi hr'M.z:a] !Ke


Contents

To Psalm 64

Previous Psalm

Next Psalm

To English